dijous, 26 de maig de 2016

C&P Relocation Services, facilitant la integració en nous entorns

  
C&P Relocation Services, són especialistes en la gestió de les reubicacions dels    expatriats i de les seves famílies. El seu objectiu és facilitar una ràpida adaptació i integració, tant professional com a nivell personal, als expatriats que vénen a viure a Sant Cugat del Vallès
Actualment l’equip de C&P Relocation Services està impulsat per dos santcugatencs, en Jordi Carbonell i la Carme Pradas. Tots dos amb una trajectòria professional vinculada a entorns multinacionals i amb llarga experiència professional tant en l’àmbit de les tecnologies de la informació com en la gestió de grans comptes.

Com va sorgir la idea de crear una empresa en l’àmbit de la integració dels expatriats?  
La idea d'impulsar un projecte en l’àmbit de la integració dels expatriats és fruit de les pròpies vivències i experiència personal. En primer lloc, l’equip promotor hem desenvolupat la major part de la nostra carrera professional en entorns multinacionals, cosa que ens va permetre viure amb proximitat molts casos de professionals expatriats en les nostres respectives empreses. Com a conseqüència d’aquestes experiències ens vàrem sensibilitzar  davant del fet de la importància d’una correcta integració personal i familiar per tal d’aconseguir una major estabilitat i integració en l’àmbit professional. L’altre factor determinant va ser la pròpia experiència viscuda per una de les persones de l’equip promotor com a expatriada

Des de la vostra visió, quins són els reptes als que fa front una persona expatriada quan arriba a Sant Cugat?
Sant Cugat té una clara vocació europeista i l’administració local destina força recursos a activitats de benvinguda i acollida per als nouvinguts. De fet, l’existència d’una comunitat internacional força àmplia és un dels reptes al que els expatriats  han de fer front ja que la tendència a relacionar-se exclusivament amb la comunitat internacional és un  coixí emocional però no facilita gaire la interacció amb la gent i la cultura local que són els elements clau per viure aquesta experiència vital sense prejudicis i amb plenitud. El desconeixement de la llengua, la legislació, el sistema acadèmic i els modus i costums locals són els altres grans reptes als que han de fer front.
Els serveis que oferim van adreçats a donar suport al nouvingut en els següents àmbits d’actuació: recerca d’habitatge, recerca i selecció d’escola, gestió dels tràmits administratius, com ara, permisos de residencia, inscripcions en el padró municipal, registre consular, targeta sanitària, etc., etc. Així com tot tipus d’activitats d’integració sòcio-cultural.

Quin és el valor diferencial de C&P Relocation respecte a la competència?
La nostra principal diferenciació respecte a la competència és l’especialització en el territori, la proximitat, així com una aposta clara per la integració social i  cultural com a eina indispensable per viure l’experiència de l’expatriació amb plenitud. Som una empresa de Sant Cugat, creada i adreçada a les empreses multinacionals ubicades en el nostre territori així com als professionals lliberals que gestionen la seva pròpia mobilitat.

Quines són les principals fites assolides fins al moment? Quin ha estat l’element clau per assolir-les?
Les principals fites assolides fins al moment han estat entrar a formar part del concurs de emprenedoria social impulsat per l’Ajuntament de Sant Cugat i aconseguir un acord de col·laboració amb una de les principals empreses multinacionals del sector del transport. Els elements clau que han permès assolir els objectius han estat: la nostra implicació en el projecte, i el suport rebut, tant per part de Tandem Social, com per part dels membres de la comissió de seguiment del concurs.

Per els propers anys quins són els reptes que es planteja C&P Relocation?
Els reptes que ens plantegem passen per consolidar la nostra proposta comercial, fidelitzar els clients existents, avançar en la captació de nous clients, així com aconseguir un creixement que ens permeti incorporar nous col·laboradors.

Quin és el valor afegit que us pot aportar la formula cooperativa al vostre model de negoci?
Per nosaltres la cooperativa representa una fórmula diferent de fer empresa que posa al centre a les persones i que actua de conformitat amb uns principis democràtics de presa de decisió, donant rellevància a les persones i al fi social enfront del capital, i que promou la solidaritat, tant interna com amb la societat. Creiem que aquesta fórmula ens pot permetre enfortir i enriquir el nostre projecte.  A més a més, la fórmula cooperativa ens agrada perquè  està basada en l’arrelament al territori. C&P Relocation Services vol generar ocupació en l’àmbit local i  la singularitat del nostre negoci es caracteritza per estar arrelat a Sant Cugat.