dimarts, 24 d’abril de 2012

1+1=3





Ja fa força temps que al tercer sector social sentim a parlar de la necessitat de treballar en xarxa. Quan les entitats o les empreses socials parlem de treballar en xarxa, moltes vegades ens referim a fer coses plegats a favor de la causa que ens uneix. Això s’ha traduït normalment en la constitució de federacions, fòrums, associacions d’associacions, consells de participació, coordinadores…un llistat d’espais a voltes útils i a voltes ineficients creats per la transformació de les desigualtats socials.
 
D’un temps ençà però, hem estat testimonis d’una evolució: del treball en xarxa a les aliances entre empreses socials i/o entitats. En una visió més estratègica aquest conjunt d’actors,potser pressionats per l’entorn, han llençat una mirada oberta cap als diferents grups d’interès de l’organització i han establert aliances operatives amb empreses, universitats, agents del món local,etc..Ara bé, creiem que un dels grans reptes és el que es coneix com les aliances intrasectorials, és a dir, aliances entre organitzacions d’un mateix sector. Aliances a nivell territorial (p.ex. Salt), de col·lectiu (p.ex. Obertament), per processos (p.ex. Sinergrup), per àmbit (p.ex. Intermèdia), etc..Se n’estan fent, però encara ens queda molt camí a recórrer. Hem de continuar avançant en aquesta línia, per eficiència, per eficàcia, però, sobre tot, perquè sabem que per transformar una realitat cal pensar “en gran” i cal tenir una mirada generosa en relació a la causa que ens va motivar a néixer com a organització. 

Ara més que mai, cal aliar-se i treballar plegats perquè les demandes són complexes i els reptes que com a entitats i com a societat civil hem d’afrontar, també.  
Moltes vegades les entitats i les empreses socials ens hem aferrat al patrimoni sentimental com un gran actiu i hem sigut poc capaces de fer projectes plegades a favor de les persones més vulnerables. El nostre sector té un gran actiu:La capil·laritat, que no l’ atomització. Ara bé, ja siguem grans, mitjans o petits, equips tècnics i òrgans de govern han de ser capaços d’unir esforços i recursos per tenir un major impacte social. Aquest esforç no s’ha de fer des de la por en relació a la supervivència, sinó des del convenciment que 1+1 fan 3.

En aquest sentit, una bona oportunitat per posar en pràctica les aliances entre organitzacions és el taller que impulsa la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa “Enfortint l’emprenedoria social” sota el nom ”Negocis conjunts”. 

L’establiment d’aliances entre empreses socials i/o entitats permetrà que s’estableixin estratègies conjuntes per a consolidar la seva sostenibilitat i multiplicar el seu impacte social.