dijous, 22 de març de 2012

La Biomassa, una nova font d'energia renovable

Segons defineix l’ Institut Català de l’Energia (ICAEN), el terme biomassa engloba tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, incloent els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial d’aquesta matèria orgànica. L’energia acumulada a la biomassa pot ser alliberada sotmetent-la a diversos processos d’aprofitament energètic. L’aprofitament de l’energia de la biomassa contribueix notablement a la millora i conservació del medi, ja que no té un impacte mediambiental significatiu, atès que el CO2 que s’allibera a l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu creixement per tant, el balanç final és nul. Segons la seva procedència, la biomassa es classifica en dos grans grups:
Biomassa forestal:
La procedent de pràctiques silvícoles (selecció de brots i curtes sanitàries) i la que s'aprofita de les restes de fusta (branques, escorces, arrels, etc.).
Biomassa residual:
Aquella que procedeix de residus ramaders (purins), residus agrícoles (restes de cereal, cotó, etc), restes  d’arbustos i llenyosos (de podes, canvis de  varietat) i residus industrials (fusta de rebot, costaners, Lignina residual, etc).
L’impuls de les energies renovables és fonamental per poder evolucionar cap a un model de sostenibilitat energètica de futur, i en un context de crisi com l’actual, pot afavorir el desenvolupament socioeconòmic i la creació de llocs de treball d’una manera sostenible. El sector de les energies renovables té unes previsions de creixement importants, i dins d’aquest, la biomassa llenyosa pot esdevenir, avui dia, una de les renovables amb més potencial a casa nostra. Aquest sector d’activitat creiem que pot ajudar a la creació de nous llocs de treball, especialment en l’àmbit rural on genera un gran benefici ja que fixa població i afavoreix la cohesió social i territorial i el desenvolupament local. La biomassa presenta diverses avantatge sobre altres energies renovables:
1. És la font renovable més beneficiosa per al medi ambient i multiplica la reducció d'emissions enfront dels combustibles fòssils.
2. Atès que es pot conrear i potenciar el seu desenvolupament productiu, és la font renovable que més ocupació genera per unitat d'energia produïda.
3.   És la font renovable més estable de totes, capaç de produir energia les 24 hores del dia: no depèn que faci vent, llueixi el sol o flueixi l'aigua.
4. El nostre país té unes condicions úniques per al seu desenvolupament: A Catalunya el 60% de la superfície es forestal. Segons IDAE, la biomassa potencial disponible a Catalunya és de 6.082.389 tones/any.  


Si fem una comparativa del cost anual del calor que produïm amb una caldera de gasoil o de gas natural respecte a una caldera de biomassa obtenim un estalvi significatiu (des de 2.470€ any per una casa familiar, a més de 100.000€ any per una instal·lació industrial respecte el gasoil).