dijous, 19 de gener de 2012

Suport a l'emprenedoria social: un programa que genera transformació

Durant el 2011, a Tandem Social hem tingut la possibilitat de compartir projectes d’alt impacte, fent acompanyament gerencial a emprenedors socials de gran vàlua.

L’acompanyament que hem donat, va en la línea del proverbi africà “si vols anar ràpid vés sol, si vols arribar lluny vés acompanyat”, ja que pretén contribuir a portar el més lluny possible i amb la major solidesa projectes empresarials amb un alt impacte social. Projectes d’economia real, sostenibles a nivell econòmic, social i mediambiental. I de ben segur que els emprenedors socials s’han sentit acompanyats pel programa, des del calor i la comprensió de les seves gestores, des de la identificació i sinèrgies amb els altres emprenedors, fins al suport i treball dels tutors i, en el nostre cas, de tots els membres de Tandem Social SCCL.
 
No dubtem que el programa ha servit per a millorar les iniciatives i enfortir-les en els difícils moments de l’arrencada, amb l’objectiu de millorar les probabilitats d’èxit a llarg termini de les mateixes.  Unes probabilitats que, si ja en l’emprenedoria tradicional són poc esperançadores (taxa de supervivència[1] de les emprenedories a 1 any del 79,1 %, a 2 anys del 67,4 % i a 3 anys del 61,7 %), encara es presenten amb majors dificultats per les característiques pròpies del sector de l’emprenedoria social. Un sector que degut al seu origen i naturalesa ha generat la creació d’organitzacions amb un baix nivell de capitalització. Si comparem els fons propis de les empreses socials i la resta d’empreses, s’identifica una clara diferència. Per exemple, en el cas de les empreses d’inserció espanyoles (que seria una de les tipologies d’emprenedors socials que participaven al Programa), tenien a l’any 2007 uns 50.000€ de fons propis de mitjana[2]. Aquell mateix any, les petites empreses, que per dimensió podrien ser les més comparables, disposaven d’un volum de fons propis quasi 5 vegades superior, arribant a copsar els 228.000€.

Tot i aquestes dificultats, i gràcies a programes com el de la Generalitat de Catalunya, els emprenedors socials disposen d’avantatges enfront a la resta d’emprenedors. Les causes per les quals emprenen són sens dubte lloables i els productes i/o serveis que ofereixen d’alta qualitat. Fet que els permet que tothom que els conegui (en aquest aspecte el Programa també ha fet una gran aportació) es sumi a l’emprenedoria, ja sigui com a col•laboradors, clients o comercials voluntaris.  No ho dubteu, visiteu i conegueu, entre molts altres, Trèvol i la seva línea de distribució de productes ecològics, socials i de comerç just o SOLS Ingenieria para el Desarrollo i el seu projecte de creació de vivenda econòmica, ecològica i segura, i veureu com voldreu esdevenir un membre més de les seves causes.

I com les organitzacions no són res sense les persones que les empenyien no voldríem, des de Tandem Social, acabar aquest article sense agrair el Xavi, el Francesc i l’Ana per obrir-nos les portes dels seus projectes i deixar-nos pujar al seu tàndem per pedalejar junts deixant-nos que els sentim com a nostres.
________________________________________
[1] Font: Institut Nacional d’Estadística dades empreses existents al 2008
[2] Segons una estudi realitzat per la Fundació Un Sol Món- Caixa Catalunya en el marc de l’Observatori de la Inclusió Social, Les empreses d’inserció a Espanya, Fundació Un Sol Món, Barcelona, 2007, pàg. 48.