dimarts, 14 de juny de 2016

Retail Partner, soluciones integrales al textil-hogar


Retail Partner ofrece soluciones integrales al retail en base a la experiencia, conocimiento, innovación, alianzas estratégicas y generación del talento. 
Inicialmente, el objetivo principal es transformar el modelo de distribución del téxtil casa en España y Portugal.

Com va sorgir la idea de crear una empresa en el sector textil-llar? Un sector que ha estat bastant castigat per la crisis però que sembla que al 2014 comença a recuperar-se.
Las empresas en donde habíamos trabajado habían acabado cerrando como consecuencia de la crisis y de la falta de adaptación al cambio de modelo. En el verano del 2014 en unas conversaciones periódicas que teníamos entre varios directivos, decidimos crear nuestro modelo de negocio, aprovechando nuestra amplia experiencia y conocimiento, con la idea de capitalizar todo ello. El sector Textil Casa, es un sector que se ha trasformado mucho en los últimos años, pero  que tiene muchas posibilidades de desarrollar estrategias de éxito que se han implementado en otros sectores (menage, muebles, línea blanca/línea marrón, bricolaje, etc) y que hoy nadie propone para este sector.
Es por ello que decidimos en Otoño del 2014, crear RetailPartner como un proveedor de servicios y más tarde como proveedor de productos para el Retail.

Quin és el valor diferencial de Retail Partner respecte la competència?
Actualmente no existe ninguna empresa que esté especializada en ofrecer servicios de marketing, estrategia, formación dependientes/vendedores, visual merchandising, escaparatismo, branding, e-commerce, etc en el ámbito del retail Textil Casa.
Queremos convertirnos, a través de la formación de estas técnicas, en el referente del sector Textil Casa en España. Nuestro valor diferencial es que tenemos partners especializados en las diferentes técnicas a implantar en el retail y nosotros aportamos la adaptación de estas técnicas a las necesidades específicas de este sector que la hace diferente a otros sectores y por tanto una formación específica a sus necesidades. Además estamos creando un modelo más complejo (por lo tanto más difícil de copiar), incorporando producto a la oferta, creando un grupo de compra entre los retailers independientes del sector, siendo los representantes de una franquicia de productos para una casa muy conocida en España, creando una plataforma on line que sea un punto de encuentro entre los diferentes operadores del sector, llegando incluso a desarrollar una plataforma de tienda on line entre un grupo de tiendas.

Per què heu escollit la cooperativa com a forma jurídica per impulsar la vostra iniciativa?
No conocíamos en detalle el modelo cooperativo, pero en cuanto hemos ido conociendo las particularidades de este modelo, nos dimos cuenta que estaba en las primeras ideas de cómo queríamos trabajar y qué modelo queríamos desarrollar en nuestra empresa. Hemos decidido constituirnos como Cooperativa de Trabajo. Además queremos ir incorporando conceptos de la economía social.

Quines són les principals fites assolides fins al moment?
Estamos dentro del Concurso de emprendimiento i economía social del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, esto nos está permitiendo contrastar y mejorar ideas en el desarrollo del modelo, así como conseguir un capital para poner en marcha la Cooperativa. Hasta el momento tenemos consolidado la oferta de producto a través de un partner italiano llamado Siretessile, esto nos permitirá tener circulante para ir poniendo en pie el resto de servicios que estamos ofreciendo y que son de más lenta implantación. En estos momentos nos encontramos en la fase de creación de la Cooperativa y en la presentación de todos los Estados Financieros de la empresa.

Quin és l'equip de persones que està impulsant Retail Partner?
Los socios fundadores finalmente somos dos personas: Luisa Vila y Luis Ignacio Rodríguez.


Adicionalmente, tenemos un equipo de colaboradores: Daniel Sánchez, Joan Elias, Pere Martínez que nos están ayudando en la implementación del modelo. Por otro lado contamos con los partners de los diferentes proyectos:
 • Partner de producto: Siretessile.
 • Partner de Formación : Flow y Brandcelona. 
Per els propers anys quins són els reptes que es planteja Retail Partner? 
Los retos que tendremos los dos próximos años serán: 
 1. Consolidar una posición como proveedor de Producto en los principales retailers del País. 
 2. Consolidar un modelo como Grupo de Compra a través de una Cooperativa de compra de segundo nivel entre retailers independientes.
 3. Consolidar un modelo de éxito en los Programas de Formación en el retail Textil Casa español. 
 4. Liderar una Plataforma on line como punto de encuentro del sector Textil Casa español.
 5. Consolidar un modelo de Tienda on line, entre el colectivo del Grupo de compra.

dijous, 26 de maig de 2016

C&P Relocation Services, facilitant la integració en nous entorns

  
C&P Relocation Services, són especialistes en la gestió de les reubicacions dels    expatriats i de les seves famílies. El seu objectiu és facilitar una ràpida adaptació i integració, tant professional com a nivell personal, als expatriats que vénen a viure a Sant Cugat del Vallès
Actualment l’equip de C&P Relocation Services està impulsat per dos santcugatencs, en Jordi Carbonell i la Carme Pradas. Tots dos amb una trajectòria professional vinculada a entorns multinacionals i amb llarga experiència professional tant en l’àmbit de les tecnologies de la informació com en la gestió de grans comptes.

Com va sorgir la idea de crear una empresa en l’àmbit de la integració dels expatriats?  
La idea d'impulsar un projecte en l’àmbit de la integració dels expatriats és fruit de les pròpies vivències i experiència personal. En primer lloc, l’equip promotor hem desenvolupat la major part de la nostra carrera professional en entorns multinacionals, cosa que ens va permetre viure amb proximitat molts casos de professionals expatriats en les nostres respectives empreses. Com a conseqüència d’aquestes experiències ens vàrem sensibilitzar  davant del fet de la importància d’una correcta integració personal i familiar per tal d’aconseguir una major estabilitat i integració en l’àmbit professional. L’altre factor determinant va ser la pròpia experiència viscuda per una de les persones de l’equip promotor com a expatriada

Des de la vostra visió, quins són els reptes als que fa front una persona expatriada quan arriba a Sant Cugat?
Sant Cugat té una clara vocació europeista i l’administració local destina força recursos a activitats de benvinguda i acollida per als nouvinguts. De fet, l’existència d’una comunitat internacional força àmplia és un dels reptes al que els expatriats  han de fer front ja que la tendència a relacionar-se exclusivament amb la comunitat internacional és un  coixí emocional però no facilita gaire la interacció amb la gent i la cultura local que són els elements clau per viure aquesta experiència vital sense prejudicis i amb plenitud. El desconeixement de la llengua, la legislació, el sistema acadèmic i els modus i costums locals són els altres grans reptes als que han de fer front.
Els serveis que oferim van adreçats a donar suport al nouvingut en els següents àmbits d’actuació: recerca d’habitatge, recerca i selecció d’escola, gestió dels tràmits administratius, com ara, permisos de residencia, inscripcions en el padró municipal, registre consular, targeta sanitària, etc., etc. Així com tot tipus d’activitats d’integració sòcio-cultural.

Quin és el valor diferencial de C&P Relocation respecte a la competència?
La nostra principal diferenciació respecte a la competència és l’especialització en el territori, la proximitat, així com una aposta clara per la integració social i  cultural com a eina indispensable per viure l’experiència de l’expatriació amb plenitud. Som una empresa de Sant Cugat, creada i adreçada a les empreses multinacionals ubicades en el nostre territori així com als professionals lliberals que gestionen la seva pròpia mobilitat.

Quines són les principals fites assolides fins al moment? Quin ha estat l’element clau per assolir-les?
Les principals fites assolides fins al moment han estat entrar a formar part del concurs de emprenedoria social impulsat per l’Ajuntament de Sant Cugat i aconseguir un acord de col·laboració amb una de les principals empreses multinacionals del sector del transport. Els elements clau que han permès assolir els objectius han estat: la nostra implicació en el projecte, i el suport rebut, tant per part de Tandem Social, com per part dels membres de la comissió de seguiment del concurs.

Per els propers anys quins són els reptes que es planteja C&P Relocation?
Els reptes que ens plantegem passen per consolidar la nostra proposta comercial, fidelitzar els clients existents, avançar en la captació de nous clients, així com aconseguir un creixement que ens permeti incorporar nous col·laboradors.

Quin és el valor afegit que us pot aportar la formula cooperativa al vostre model de negoci?
Per nosaltres la cooperativa representa una fórmula diferent de fer empresa que posa al centre a les persones i que actua de conformitat amb uns principis democràtics de presa de decisió, donant rellevància a les persones i al fi social enfront del capital, i que promou la solidaritat, tant interna com amb la societat. Creiem que aquesta fórmula ens pot permetre enfortir i enriquir el nostre projecte.  A més a més, la fórmula cooperativa ens agrada perquè  està basada en l’arrelament al territori. C&P Relocation Services vol generar ocupació en l’àmbit local i  la singularitat del nostre negoci es caracteritza per estar arrelat a Sant Cugat.

 
 

dijous, 25 de febrer de 2016

Eficook, una solució per a la fidelització de clients i per lluitar contra el malbaratament alimentari


Eficook, un projecte molt interessant i amb potencial de creixement que estem acompanyant, en el marc de la tercera edició del Concurs d’Emprenedoria i Economia Social 2015 de Sant Cugat del Vallès. 

Eficook, una solució per a la fidelització de clients i el malbaratament alimentari.
 Eficook neix d'identificar dues problemàtiques existents:

 • Una a nivell comercial,  la  falta de fidelització de clients per part dels supermercats – especifica la tipologia de supermercats– , que els està portant a buscar noves solucions innovadores. 
 • I una a nivell social, el malbaratament alimentari prové de les famílies i que representa el 56% del total d'aliments malbarats, que suposa uns 32 kg d'aliments per persona en un sol any.


Des de Tandem Social hem volgut fer-lis una petita entrevista amb l'objectiu de que ens expliquin el seu model de negoci, l'impacte social i les principals fites que han assolit i les que en un futur volen assolir.

Quin és el model de negoci d'Eficook i l'impacte social?

Desde Eficook hem desenvolupat una solució que adreça aquests dos problemes a través d’una aplicació destinada als clients d’aquests supermercats. 
Per una banda,  Eficook permet al supermercat millorar el seu index de fidelització oferint un servei innovador  basat en descomptes i ofertes totalment personalitzades per a cadascun dels seus clients, a més a més, permet conèixer els hàbits de consum que fins ara no disposaven dels seus clients i acurar les compres.
Per altra banda, l'app permet als clients dels supermercats fer una millor gestió dels seus aliments, reduint el malbaratament alimentari, ja que actualment 1 de cada 3 aliments són llençats a les escombraries, tenint unes conseqüències negatives tant a nivell econòmic, social i mediambiental. Addicionalment, els clients milloren les seves dietes i veuen premiada la seva fidelització. 

Quines són les principals fites assolides fins al moment?
Fins al moment, des d’Eficook hem aconseguit assolir dos objectius molt importants per a nosaltres, un a nivell comercial i una relacionada amb el desenvolupament del model de negoci: 

 • A nivell comercial, s’ha acordat dur a terme una prova pilot amb Condis Coll Favà de Sant Cugat i en aquests moments s’està acabant de desenvolupar, conjuntament amb Condis central, la primera versió comercial d’Eficook.  
 • Durant el desenvolupament del model de negoci, Eficook ha sigut premiat en diverses ocasions, entre les quals destaca un premi Laus pel disseny gràfic de l’app, el 3r lloc en el concurs d’emprenedoria Yuzz-Sant Cugat, i la recent selecció com un dels projectes guanyadors del Concurs d’Emprenedoria i Economia Social de Sant Cugat.

Quin és l'equip de persones que està impulsant Eficook?

Som un equip multidisciplinar, format per per:

Pol Mas, amb formació en disseny audiovisual és el conceptualitzador i dissenyador d’Eficook.

David Orozco, format en Administració i Direcció d’Empreses porta les tasques financeres i altres aspectes estratègics.

Ricard Mas, donada la seva formació en Econòmiques i la seva extensa experiència com a comercial, s’encarrega de l’estratègia comercial.

Martí Bosch, format com a Enginyer Front-End  s’encarrega que Eficook sigui possible 
tècnicament portant a terme el desenvolupament de l'App.

Mireia Gili, graduada en nutrició humana i dietètica fa possible que Eficook pugui oferir una alta qualitat en el seu servei posant a disposició els seus coneixements per a realització de les receptes i recomanacions nutricionals.

Per els propers anys quins són els reptes que es planteja Eficook?

Els objectius que ens marquem per aquest 2016 és aconseguir que la prova pilot amb Condis sigui un èxit i, a més a més, aconseguir expandir el nostre negoci arreu de la província de Barcelona, el que permetria portar a terme altres proves pilot simultàniament.